A breeding ground to lesser flamingos, this alkaline…
Take a Peek